Tiến Linh đang rất đau, để ngỏ khả năng sang Nhật Bản

Tiến Linh đang rất đau, để ngỏ khả năng sang Nhật Bản

Phút 54, Tiến Linh rời sân nhường chỗ cho Văn Toàn. Trước đó, anh đã nằm sân và ra dấu xin thay ngườ