trận chiến người thú

trận chiến người thú

Mourinho gọi người học trò này là con mãnh thú sau chiến thắng trận mở màn【trận chiến người thú】:Huấ