ramos

Ramos CHÍNH THỨC rời Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do【ramos】:Suốt nhiều tháng qua, ban lãnh