VFF và VPF gặp gỡ báo chí phía Nam nhân ngày 21.6

VFF và VPF gặp gỡ báo chí phía Nam nhân ngày 21.6

Buổi gặp gỡ có sự tham dự của ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch VFF; ông Trần Anh Tú – Ủy viên thường