Mục tiêu Jerus-Jerus Champions League đã bị thổi bay!Manchester City 0-0 Nhóm khóa Porto số 1Musium Bola

Mục tiêu Jerus-Jerus Champions League đã bị thổi bay!Manchester City 0-0 Porto Locking Group số 1 [Musium Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 2 tháng 12: 4 giờ sáng Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 12 năm 2020/21 Champions League Groupin vòng thứ năm của nhóm C, trọng tâm củaTập trung vào sân vận động rồng