Thái tử Saudi Arabia có thể tiếp quản Man Utd

Thái tử Saudi Arabia có thể tiếp quản Man Utd

Theo Daily Mail, việc Super League sụp đổ khiến những kế hoạch tài trợ của Man Utd sớm tan thành mây