HLV Đức Thắng: “Bình Định đang đàm phán với Đặng Văn Lâm”

HLV Đức Thắng: “Bình Định đang đàm phán với Đặng Văn Lâm”

“Cảm xúc của người làm huấn luyện viên khi thắng thì vui, thua thì buồn. Tôi là người lạc quan. Đội