Nhà vô địch F1 sốc khi thấy phòng họp báo chật kín người, sợ dịch Covid-19 đến mức không muốn rời khách sạn

Nhà vô địch F1 sốc khi thấy phòng họp báo chật kín người, sợ dịch Covid-19 đến mức không muốn rời khách sạn

“Tôi không nghĩ tổ chức chặng đua vào lúc này là phù hợp. Tôi thật sự sốc khi thấy tất cả chúng ta n