đức – hàn quốc

đức – hàn quốc

Thua sốc Hàn Quốc, Đức lập kỷ lục tệ nhất lịch sử【đức – hàn quốc】:Trận thua sốc trước ĐT Hàn Quốc kh