Tâm sự xúc động của bố Văn Lâm thuở cơ hàn: Phải vay họ hàng tiền, gạo để nuôi con

Tâm sự xúc động của bố Văn Lâm thuở cơ hàn: Phải vay họ hàng tiền, gạo để nuôi con

Trước mặt các bác, các cô, bố Sơn nói với Văn Lâm: “Hồi con được 9 tháng, bố mẹ rất khó khăn. Bố đưa