chữ ký tiến

Barca tiến gần tới việc có chữ ký của Renato Sanches【chữ ký tiến】:Renato Sanches là cầu thủ thuộc bi