Barcelona và Lewandowski vượt rào cản để tìm nhau?

Barcelona và Lewandowski vượt rào cản để tìm nhau?

Theo tờ báo nổi tiếng Sport, Robert Lewandowski đề cập với người đại diện của mình về việc chuyển đế